Jihlava
Aktuální dění
FrMol
Bližší info o společenství
1) kdy se spolčo schází: každou středu, pomši a nešporech

2) jak často: každý týden + modlitební spolčo v pátek (podobná skladba lidí)

3) v kolik hodin: v 18 hod po mši sv.

4) kde: v prostorách kláštera minoritů v Jihlavě

5) kolik má spolčo lidí - celkem: kolem 15-ti

6) kolik lidí přibližně chodí na spolčo: 8-10 lidí

7) co se ve sploču dělá - témata, zaměření: otázky víry, dobra zla, sv. František, adorace, růženec,evangelium

8) struktura setkání (časové rozložení): 18-19 hod. večeře nebo adorace, od 19 hod. téma + spontánní debata na téma

9) animátoři: Jája, Maruška Palanová, Marcela Chytilová

10) duchovní asistenti: sestra Faustýna
11) kontakt (e-mail na někoho, kdo může podat o spolču info pro nové zájemce):
jejjulka zavinac seznam.cz, sestrafaustyna zavinac seznam.cz

12) akce spolča: Akce se podřizují akcím farnosti a její pomoci - příprava Cvilínu, misionáři, celostátní frmolí akce. Sami neorganizujeme zatím nic, jen jakési komorní povyražení.

13) jak se máme a co je nového (nářky a radostné výkřiky ;-): Nové je pozvolné rozrůstání a zužování členů Frmolu, Nový kvadrián, který občas zajde. Chceme jednotu-lásku v Kristu, pokoj a dobro.